Notícies recents

La ministra d'Hisenda ha avançat que el Govern aprovarà "abans possible" el paquet de mesures fiscals que contempla de forma "imminent" la reforma de l'Impost de Societats, per a fixar un tipus mínim del 15%, a partir del que no es podran aplicar deduccions dirigides a "grans corporacions" i sense afectar a petites i mitjanes empreses. Ha aclarit que les propostes en matèria de fiscalitat "verda" no podran afectar ni als autònoms ni als professionals, pel que es tindrà que tractar "sense afectar a l'activitat econòmica de petites o grans empresaris".

Data publicació: 12/07/2018

Es considera que, la STC 59/2017, es pot liquidar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) en els casos en els que no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La Sala Tercera ha desestimat el recurs de casació interposat contra una Sentència dictada per la Sala del Contenciòs Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Aragó al estimar que aquest va interpretar de manera correcta l'ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, del 11 de maig, permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la devolució dels ingressos efectuats per aquell concepte, en aquells casos on no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, supostos en els que els articles 107.1 i 107.2 a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) resulten constitucionals i, els ingressos debuts.

Data publicació: 10/07/2018

El Tribunal Suprem ha reconegut un despreniment de retina com accident laboral a una treballadora que desenvolupa la seva feina davant de l'ordinador durant la seva jornada. El Suprem ha decidit accident laboral per que la lesió va aparèixer sobtadament en lloc i temps de treball. El Tribunal estima el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per la treballadora que va sentir molèsties als ulls i alteracions visuals quan realitzava les seves funcions davant de l'ordinador a la oficina. Després de ser operada de despreniment de retina, l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) va declarar que la seva incapacitat temporal era de malaltia comú.

Data publicació: 05/07/2018

La ministra de Treball ha remarcat que la cotització dels autònoms s'ha de modular als ingressos que obtenen perquè "no és raonable que un autònom tingui uns ingressos de 150 euros i la seva quota a pagar sigui de 300 euros", i ha assenyalat que s'intensificarà l'acció de la Inspecció contra la figura dels falsos autònoms. Ha notificat varis dels fronts oberts que té l'Executiu en matèria d'autònoms, com són la prestació per tancament d'activitat, la igualtat de gènere -el 35% són dones- i el creixement de afiliació, així com disminuir les càrregues administratives.

Data publicació: 03/07/2018
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
(veure)

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.