Notícies recents

1/31/2023

El Parlament Europeu es mostra a favor d'endurir la legislació contra les empreses fictícies.

El Parlament adverteix que aquestes empreses, "tot i que de vegades poden exercir funcions comercials útils, també poden ser utilitzades de manera indeguda amb fins de planificació fiscal agressiva o evasió fiscal". La intenció és que la directiva, anomenada Unshell, estigui en vigor el gener del 2024. El desembre del 2021 la CE va realitzar una proposta de directiva per identificar aquest tipus de societats. Ara, l'Eurocambra demana modificar aquesta proposta reduint els llindars de renda de la prova de cribratge i que també es faciliti informació sobre el benefici total de l'entitat abans i després d'impostos. L'opinió del Parlament Europeu es transmetrà ara al Consell, que l'haurà de tenir en compte a l'hora de crear la directiva, per a la qual cosa cal unanimitat de tots els Estats membres.

1/26/2023

Certific@2: l'aplicació web perquè els empresaris comuniquin dades sobre els treballadors.

Es tracta d'una aplicació web que el Servei Públic d'Ocupació Estatal, a través de la Seu Electrònica, posa a disposició de les empreses que actuïn en nom propi i de les empreses i col·legiats professionals que actuïn en representació de tercers, perquè puguin realitzar comunicacions de dades sobre els seus treballadors, substituint el lliurament presencial de documents. La funcionalitat es concentra en: Comunicació de Períodes d'Activitat, Comunicació de Períodes d´Activitat Mecanisme RED, Comunicació de Certificats d´Empresa, Comunicació d'altes inicials per expedients de regulació d'ocupació per ocupadors i ocupadores i Consulta de Certificats d'Empresa per l'empresari o l'empresària.

1/24/2023

El titular duna família monoparental pot acumular els permisos per naixement i cura del menor que corresponen a cada progenitor.

Així ho dicta una recent sentència de la Sala Social del TSJ de Catalunya, en què dóna la raó a una dona que va reclamar a l'INSS prorrogar la seva baixa maternal fins a les 32 setmanes. Ho fa amb l'objectiu de no provocar un tracte desfavorable al menor en funció del model familiar a què pertany. Altres tribunals, com el de Cantàbria, eliminen del còmput les sis setmanes que, segons la llei, el pare ha de gaudir conjuntament amb la mare després del naixement en una família biparental. La sentència no és unànime i inclou dos vots particulars.

1/20/2023

El TS rebutja que els propietaris d'un habitatge adquirit a nua propietat

El TS rebutja que els propietaris d'un habitatge adquirit en nua propietat es puguin aplicar les exempcions que preveu l'IRPF per reinversió del domicili habitual. En concret, el Suprem declina que el nu propietari pugui accedir a l'exempció per reinversió del guany patrimonial obtingut en la venda del seu habitatge habitual, malgrat que aquest constitueixi la seva residència. Així ho determina el Suprem en una sentència de 12 de desembre de 2022. "I si bé no resulta discutit que hi té el seu domicili habitual, això serà per tolerància, liberalitat o qualsevol altre negoci amb la usufructuària, que no són supòsits que atorguin dret a la deducció", conclou el Tribunal Suprem.

1/17/2023

La Llei de Mercats Digitals serà aplicable als estats membres a partir del proper 2 de maig.

El reglament sobre mercats disputables i equitatius al sector digital va entrar en vigor l'1 de novembre. Aquesta normativa situa Europa en la posició més avançada de la supervisió mundial de les principals empreses tecnològiques de consum. L'objecte de l'atenció de la CE és el conjunt d'empreses que poden incórrer en conductes abusives per raó de la seva posició de mercat i de la mida dels seus negocis a la UE. Per garantir l‟eficàcia de les prescripcions de la LMD, es preveu la possibilitat d‟aplicar sancions en cas d‟incompliment de les seves obligacions per part d‟un guardià d'accés, de manera que la Comissió Europea podrà imposar multes.

1/12/2023

L'emprenedoria social: la nova modalitat de negoci.

Aquest tipus d'emprenedoria cerca crear una oportunitat de negoci que generi impacte i solucioni problemes socials i ambientals. La solen dur a terme les empreses i persones que facin servir una estructura tradicional de vendes. De fet, destaquen per donar-li un enfocament diferent d'aquest tipus d'estructures empresarials. L'objectiu dels emprenedors socials és resoldre problemes de la societat, generalment a la resolució de problemes socioeconòmics i mediambientals. A més d'això, aquest tipus d'emprenedoria destaca per crear organitzacions autosostenibles, escalables i que generen utilitats per continuar transformant el tipus d'emprenedoria que han triat.

1/10/2023

El TS confirma que un ascens laboral pot suposar un sou menor.

Els treballadors que voluntàriament acudeixen a un concurs d'ascens poden perdre part del seu salari si a les bases de la convocatòria s'estableix amb claredat un sou menor. Els empleats ascendits no tenen dret a mantenir la retribució anterior, més elevada. Els treballadors, segons el Suprem, es van adscriure voluntariament a la convocatòria per ocupar les corresponents places de comandaments intermedis sabent que establia amb tota claredat que les retribucions eren les indicades a les taules salarials vigents segons conveni col·lectiu.

1/5/2023

L'Agència Tributària dispara la vigilància sobre els responsables de les empreses.

Els administradors i els consellers estan sota la seva lupa, una situació que s'ha incrementat en els darrers exercicis. La Inspecció de l'AEAT ha augmentat un 149% les derivacions de responsabilitat en els dos darrers anys. Aquestes actuacions han passat de les 10.741 l'exercici 2019 a les 26.746 el 2020, darrer any amb dades disponibles. En el seu pla d'aquest any, l'AEAT inclou les derivacions de responsabilitat com un dels pilars fonamentals per a la prevenció i el control del frau fiscal.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.