Notícies recents

09/08/2018

El 60% dels aturats espanyols valora treballar en l’estranger com una alternativa

Entre els que s’embarquen en una aventura en l’estranger en busca d’oportunitats laborals es mantenen Estats Units, Anglaterra, Alemanya o França com els principals destins escollits. L’estiu ha començat a portar xifres positives respecte a l’atur, el que s’ha reduït en 306.000 persones (un 8%) entre abril i juny, fins als 3.490.100 aturats, de forma que la taxa de treball actual es situa al 15.3 %. Aquestes són xifres no vistes en quasi deu anys, elaborades per l’Institut Nacional d’estadística en l’Enquesta de Població Activa (EPA). Dels espanyols que encara es troben en l’atur, cada vegada són més els que valoren desplaçar-se a l’estranger com alternativa a l’atur, segons es després de la Guia del Mercat Laboral de Hays 2018.

07/08/2018

Dies comptats per les canyetes de plàstic.

Els plàstics són uns dels pitjors enemics mediambientals i de la fauna marina. La seva escassa vida útil, sumada als 1000 anys que pot trigar a descompondre’s, fa que cada vegada més empreses deixin de oferir canyetes i busquin alternatives. Els plàstics són l’enemic més devastador per al medi ambient, i sobretot, per a la fauna marina. Peixos i aus es converteixen en les víctimes més comunes al confondre aquestes deixalles -que s’acumulen a rius i platges- amb menjar, el que els provoca grans perforacions en l’estómac i problemes respiratoris. Per això, la Comissió Europea ja ha posat sobre la taula mesures que inclouen la prohibició de les canyetes de plàstic, així com d’altres objectes fabricats amb aquest material.

02/08/2018

El Pla Director per un Treball Digne 2018-2020 s’ha iniciat a través de l’enviament de cartes a empreses presumptament incomplidores.

Els dos plans de xoc d’intervenció immediata contra el frau en la contractació temporal i contra la utilització irregular de la contractació a temps parcial persegueixen lluitar contra la precarietat i millorar la qualitat del treball i les seves condicions. L’aplicació dels plans de xoc es portaran a terme fins desembre i tenen un doble objectiu: per un costat, regularitzar el frau detectat, aportant major estabilitat a les treballadores i treballadors i major seguretat en quant a les seves jornades i, per altre, generar un efecte dissuasiu entre les empreses incomplidores.

31/07/2018

Un habitatge buit que és ocupat il·legalment per tercers

Un habitatge buit que és ocupat il·legalment per tercers en contra de la voluntat del propietari, havent-se iniciat un procediment de desnonament, sempre que quedi acreditada, queda exclosa de la imputació de rendes immobiliàries previst en l’article 85.1 de la Llei de l’Impost sobre la Reda de les Persones Físiques (LIRPF) des del moment en que es va iniciar el procediment i sense necessitat d’esperar a la resolució. Així, ho reconeix la Direcció General de Tributs (DGT) en una consulta vinculant del 28 de Maig de 2018.

26/07/2018

Els autònoms que compatibilitzin salari i jubilació al 100% han de formalitzar un contracte per compte aliena.

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) ha emès un criteri pel que s'estableix que el contracte per conte aliena que ha de formalitzar el pensionista que vulgui compatibilitzar el 100% de l'import de la pensió de jubilació amb una activitat per conte pròpia ha d'emmarcar-se a l'activitat que doni lloc a la seva alta en el Règim Especial de treballadors per conte Pròpia o Autònoms (RETA). Segons el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, els treballadors que vulguin sol·licitar la compatibilitat entre treball per conte pròpia i el 100 per cent de la seva pensió de jubilació hauran d'estar en situació d'alta en el RETA i acreditar tenir contractat al menys a un treballador per conte aliena. Aquesta mesura no s'aplicarà als pensionistes de jubilació inclosos en el RETA per la seva condició de conseller, administrador o soci, al no tenir la condició d'empresaris. Aquest criteri modifica un altre anterior on es donava validesa a la possibilitat que el contracte fos d'una persona inclosa en el Sistema Especial d'empleats de la llar. 

24/07/2018

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel que s'augmenta en 8 punts el porcentatge de la base reguladora per al càlcul de la pensió de viudetat.

A partir de la nòmina d’agost, augmenta des del 52% fins al 56% el percentatge que determina la pensió de viudetat. En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no tindran variació en la paga, ja que l’Estat complementa addicionalment la seva pensió fins un mínim que es fixa anualment en els Pressupostos Generals de l’Estat. La millora avui aprovada és independent de la pujada addicional de les pensions que s’aplica amb efectes retroactius de l’1 de gener.

19/07/2018

En els casos en què el salari del conveni inclogui la retribució a percebre durant les vacances.

En els casos en què el salari del conveni inclogui la retribució a percebre durant les vacances, no es pot dividir entre les hores que són exclusivament de treball efectiu i pretendre que aquest sigui el valor de l'hora de treball, segons estableix una sentència de l'Audiència Nacional, de 14 de juny de 2018, que compta amb un vot particular discrepant. Si el salari de conveni inclou la retribució a percebre a les vacances, no s'ha de dividir entre les hores que són exclusivament de treball efectiu i pretendre que aquest sigui el valor de la hora de treball. Aquest valor serà el de l'hora de treball més la part proporcional de la retribució per vacances.

17/07/2018

La xifra de treballadors d'origen estranger va augmentar al juny

La xifra de treballadors d'origen estranger afiliats a la Seguretat Social va augmentar al juny fins a 2.026.559 persones. Durant aquest mes l’ocupació va pujar un 1,12%, el que suposa 22.497 treballadors més. Respecte a l’any passat, el número d’afiliats estrangers va augmentar un 8,06%, 151.146 persones ocupades més que al 2017. Es tracta del major augment al mes de juny des de 2006 (29,44%), data que va coincidir amb el procés de regularització d’estrangers.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.