Notícies recents

La información que deberán comunicar a la Agencia Tributaria será el DNI o el número de identificación extranjero si el titular no es español, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de expedición del número de identificación y país de residencia. Esta nueva obligación nace de la Ley 13/2023, que transpuso la Directiva europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7) para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La Orden entrará en vigor el 3 de febrero de 2025, fecha a partir de la cual se aplicará por primera vez el Modelo 036, en audiencia e información pública hasta el 5 de agosto.

Data publicació: 7/16/2024

El Alto Tribunal fija doctrina y establece que un heredero que recibe una herencia en dos tiempos (una parte al fallecer uno de los padres y la totalidad, al fallecer el segundo) no puede aplicarse la totalidad de la deducción fiscal al final, en la consolidación de la herencia, si no se aplicó la parte correspondiente cuando recibió la primera parte de la misma. Por tanto, fija que cuando ha prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación por la herencia en la que se desmembró el dominio, cabe aplicar la parte de la reducción restante por parentesco en la consolidación del dominio, pese a que no se aplicó ninguna reducción con ocasión de la adquisición de la nuda propiedad.

Data publicació: 7/11/2024

Tots els vehicles que portin instal·lat un tacògraf analògic o digital no intel·ligent, és a dir, tots els anteriors a juny de 2019, tindran l'obligatorietat d'instal·lar un tacògraf intel·ligent de segona generació abans que finalitzi Desembre de 2024, ampliant-se aquest termini 8 mesos més per als vehicles que portin instal·lat un tacògraf intel·ligent de primera generació. El nombre de vehicles afectats rondaria el milió a tota Europea, dels quals 130.000 correspondrien a la flota espanyola.

Data publicació: 7/9/2024

Ha recalcat que la disponibilitat d'informació alternativa o equivalent afecta la determinació de si s'ha produït una infracció del dret d'informació que justifiqui la impugnació d'acords: encara que les nòmines i la relació de vendes no es van lliurar pròpiament de la manera sol·licitada, el accés als suports comptables va permetre al soci obtenir la informació necessària per exercir els drets de participació.

Data publicació: 7/4/2024
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
política de privacitat