Assessorament comptable

La comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en que els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses.

Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables pel bon funcionament d’una empresa de qualsevol mida o sector i proporciona informació important  a l’hora  de prendre un gran nombre de decisions.

En el nostre despatx trobareu un assessorament comptable personalitzat i adaptat a la vostra estructura administrativa.

Complementem les tasques que no podeu dur a terme, tant a nivell de processos comptables com d’obligacions fiscals.

El nostre assessorament comptable va dirigit a:

  • Empreses en general.
  • Societats.
  • Establiments comercials.
  • Professionals autònoms.

Podem treballar a partir de les dades del vostre programa informàtic o confeccionar la vostra comptabilitat a partir de la documentació que ens aporteu.

Disposareu d’informació fiable i una correcta interpretació de l’estat comptable del vostre negoci.

 

 Vull més informació