Notícies recents

4/19/2024

A partir de 2026 las pymes cotizadas deberán cumplir con la normativa europea sobre sostenibilidad.

En 2025 este cumplimiento será solamente para las grandes empresas de Europa y finalmente, en 2028, será obligatorio para todas las empresas, incluso las de terceros países. Esta nueva normativa europea sancionará la información errónea sobre la sostenibilidad de las empresas, y va a obligar a estas a exponer ante sus consumidores la realidad de cómo se desarrollan sus actividades. Las empresas deberán de sumar a su informe habitual de gestión un nuevo informe de sostenibilidad, que deberá dar datos precisos sobre el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad, así como las repercusiones que estas cuestiones de sostenibilidad tienen en la evolución, los resultados y la situación futura de la compañía.

4/16/2024

La falta de inscripción en el paro por el retraso en la renovación impide la jubilación anticipada.

El TS señala que la ley exige como requisito para acceder a la jubilación anticipada mantener la inscripción como demandante de empleo en los seis meses anteriores y solo es posible flexibilizarlo en circunstancias excepcionales. Como tal excepción, requiere que una norma con rango de ley haya previsto tal posibilidad para un supuesto concreto que al legislador le merece digno de esta protección anticipada.

4/11/2024

Seguretat Social proposa un enduriment de les condicions de la jubilació parcial amb contracte de relleu.

Ha traslladat un esborrany als agents socials amb una proposta que eleva el que han d'abonar en cotitzacions les empreses que contractin un rellevista per suplir la baixa parcial del nou jubilat. Proposen elevar la base de cotització del rellevista fins al 75% de la base prèvia del nou jubilat, des del 65% de la base prèvia del nou jubilat amb la legislació actual.

4/9/2024

Els fixos discontinus amb activitat periòdica o intermitent veuran millorat l'accés a la jubilació.

El Govern recuperarà el coeficient de parcialitat de l'1,5 per a aquests treballadors, de manera que cada dia cotitzat computarà com a un i mig, tal com s'aplica als treballadors temporals, segons informen els sindicats UGT i CCOO. Els sindicats van traslladar aquesta proposta al Ministeri de Seguretat Social argumentant que alguns col·lectius no tenen tot l'any activitat, sinó que treballen de manera intermitent o per temporades.

4/5/2024

Londres aplicarà a partir del 30 d'abril que ve una nova taxa a la importació d'aliments des de la UE.

Fins a 169 euros per cada comanda d'un importador. Entre els països més afectats hi figuraran Espanya, Itàlia, els Països Baixos i França, els mercats on el Regne Unit s'aprovisiona de més aliments. La mesura, derivada directament del Brexit, pretén cobrir els costos públics d'inspecció en duanes, ja que la divergència regulatòria al Regne Unit està allunyant els requisits exigits a banda i banda del Canal de la Manxa.

4/2/2024

La recaptació d'impostos arrenca el 2024 a ple rendiment

Després de marcar un nou màxim històric el passat exercici, el ritme d'ingressos tributaris s'ha incrementat per sobre del 6% entre el gener i el febrer, segons les primeres dades oficials fetes públiques per l'AEAT, gràcies en part a la reversió gradual de les rebaixes sobre la factura fiscal de l'energia que Hisenda va impulsar per pal·liar la inflació. Així, després de collir una recaptació tributària inèdita de 271.935 milions d'euros el conjunt del 2023 (un 6,4% més que l'any anterior), l'AEAT va registrar uns ingressos de 18.737 milions el primer mes del 2024 (un 6,6 % més que al gener de l'any previ) i va obtenir 26.980 milions més en el segon (un 5,9% més).

3/28/2024

Les noves mesures de conciliació estan disparant les sol·licituds a les empreses i les demandes als tribunals.

“Les adaptacions de jornada i altres mesures de conciliació estan generant milers de sol·licituds dels treballadors que col·lapsen els departaments de recursos humans de les empreses”, expliquen els experts. Els despatxos laboralistes també estan detectant que tant als departaments de Recursos Humans com als tribunals estan augmentant els ajustos laborals que estan planejant o duent a terme les empreses.

3/26/2024

El PIB va registrar una variació del 0,6% el quart trimestre del 2023

El PIB va registrar una variació del 0,6% el quart trimestre del 2023 respecte al trimestre anterior en termes de volum, dues dècimes superior a la del tercer trimestre. La variació interanual del PIB va ser de 2,0%. La demanda nacional va aportar 2,1 punts i l'externa va contribuir amb –0,1 punts. El nombre d'hores treballades efectivament va augmentar un 2,8% interanual aquest trimestre, nou dècimes més que en el precedent. En termes intertrimestrals, va créixer el 0,7%. Els llocs de treball equivalents a temps complet es van incrementar un 3,9% en taxa interanual, 0,6 dècimes més que el trimestre precedent. En termes intertrimestrals, la seva variació va ser del 0,7%.