POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ASSESSORIA GIRONA, SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASSESSORIA GIRONA, SL. C/ Narcís Monturiol, 36-38 1r 5a - 17005 Girona (Girona). E-mail: info@assessoriagirona.cat

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de ASSESSORIA GIRONA, SL. C/ Narcís Monturiol, 36-38 1r 5a - 17005 Girona (Girona). E-mail: info@assessoriagirona.cat

Consentimiento para el uso de cookies.

Para que nuestro sitio web funcione correctamente utilizamos cookies. Para obtener tu consentimiento válido para el uso y el almacenamiento de cookies en el navegador que utilizas para acceder a nuestro sitio web y para documentarlo adecuadamente utilizamos una plataforma de gestión del consentimiento: CookieFirst. Esta tecnología es proporcionada por Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Países Bajos. Sitio web: https://cookiefirst.com denominado CookieFirst.

Cuando accedes a nuestro sitio web, se establece una conexión con el servidor de CookieFirstpara darnos la posibilidad de obtener tu consentimiento válido para el uso de cookies determinadas. A continuación, CookieFirst almacena una cookie en tu navegador para poder activar sólo aquellas cookies a las que has dado tu consentimiento y para documentarlo adecuadamente. Los datos procesados se almacenan hasta que expira el periodo de almacenamiento predefinido o hasta que solicites la eliminación de los datos. A pesar de lo anterior, pueden aplicarse determinados periodos de almacenamiento legales obligatorios.

CookieFirst se utiliza para obtener el consentimiento legalmente requerido para el uso de cookies. La base legal para ello es el artículo 6(1)(c) del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Acuerdo de procesamiento de datos

Hemos celebrado un acuerdo de procesamiento de datos con CookieFirst. Se trata de un contrato exigido por la ley de protección de datos, que garantiza que los datos de los visitantes de nuestro sitio web solo se procesen de acuerdo con nuestras instrucciones y en cumplimiento del GDPR.

Archivos de registro del servidor

Nuestro sitio web y CookieFirst recogen y almacenan automáticamente información en los denominados archivos de registro del servidor, que tu navegador nos transmite automáticamente. Se recogen los siguientes datos:

 • Tu consentimiento o la retirada del mismo
 • Tu dirección IP anónima
 • Información sobre tu navegador
 • Información sobre tu dispositivo
 • La fecha y la hora en que has visitado nuestro sitio web
 • La url de la página web donde has guardado o actualizado tus preferencias de consentimiento
 • La ubicación aproximada del usuario que guardó sus preferencias de consentimiento
 • Un identificador único universal (UUID) del visitante del sitio web que hizo clic en el banner cookie